Genel Bilgiler

          Proje ile İlgili Genel Bilgiler

“HOP: Hareketli Öğrenme Portfolyosu” isimli proje, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğr. Ü.  Canan Demir Yıldız yürütücülüğünde 24 Ağustos – 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında Muş ili  Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘ndegerçekleştirilecektir.