Hedef Kitle

Bir kamu ya da özel kurum / kuruluşta çalışan (asil veya stajyer) öğretmenler

            Bu projenin hedef kitlesini Türkiye’nin çeşitli illerinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin kamu veya özel olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapmaları çeşitliliği sağlamak açısından daha yararlı olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla herhangi bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapanlar projeye başvuru yapabilirler.

Projenin hedef kitlesini oluşturan öğretmenlerin seçilmesinde şu kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

  • Projeye katılan öğretmenlerin gönüllü olarak katılmaları esas alınacaktır.
  • Katılımcıların çalışıyor olmaları göz önünde bulunduruluyor olacaktır. (En az bir yıl İngilizce öğretmenliği yapmış olmak daha önce ders verme sürecinde çeşitli deneyimlerinin olması açısından temel kriter olarak belirlenecektir).
  • Öğretmenlerden daha önce herhangi bir TÜBİTAK Projesinde yer almamış olanlara öncelik verilecektir.
  • Başvuru formunun eksiksiz doldurulması göz önünde bulundurulacaktır.
  • Etkinliklere katılabilmek için herhangi bir sağlık problemi olup olmamasına dikkat edilecektir.

Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden  30 gönüllü katılımcı seçilecektir.