Projenin Amacı

Proje başlığında yer alan HOP: Hareketli Öğrenme Portfolyosu başlığının baş harflerinden oluşmaktadır. HOP kelimesi, hem hareketi simgelemektedir hem de projenin genel içeriği ile ilgili bir mesaj göndermektedir.

            Oyunlar ve hareketler sınıf ortamında öğrencileri heyecanlandırmakta ve daha katılımcı olmalarını sağlamaktadır. Oyun oynamanın ve hareketli olmanın çocukların gelişiminde ve öğrenmelerinde önemli ve doğal bir rol oynadığı bilinmektedir. Dil öğretmenlerinin, çocuklara doğal hayatın bir parçası olarak dili öğretme arayışı içerisinde oldukları bilinmektedir çünkü dil öğrenmek tek başına çocukları motive eden bir araç olamamaktadır. Bu nedenle oyunların derslere katılması, çeşitli materyallerden yararlanılması ve özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet tabanlı dil öğrenmelerinin arttığı görülmektedir. Bu proje ile bu sürece hareketi katarak öğretimi gerçekleştirmeyi ve bu süreçte çocukların eğlenerek ve hareket ederek öğrenmelerini sağlayacak hareketli etkinlikler geliştirmek amaçlanmaktadır.